ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Alt

                                                                                                                                                         

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                                       

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                           Ελευσίνα 6-10-2020

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                            

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                             

                                                   

                                                                                            A N A K O I N Ω Σ Η

    Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 23η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στην Ημερήσια Διάταξη έχει συμπεριληφθεί και το θέμα : «Συζήτηση – Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το παραλιακό μέτωπο και τον κόλπο της Ελευσίνας».

   Όσοι δημότες, επιθυμούν να υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με το ανωτέρω θέμα, παρακαλούμε όπως κατατεθούν έως την Τετάρτη 7-10-2020 και ώρα 17:00 στο mail: dimotis@elefsina.gr προκειμένου να τεθούν προς συζήτηση κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

 

                                                                                                  Με εκτίμηση

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

                                                                                        ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

                                                                          

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ