ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

Alt
30 Ιαν 2024 2:32 PM
Κατηγορία: Πρόνοια

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας, ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, στο κτίριο της Υπηρεσίας επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως, Ελευσίνα.

 Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν με SMS για την ακριβή ώρα και μέρα προσέλευσής τους, ενώ για να παραλάβουν τα είδη θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητά τους και έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ τους. Εάν δεν δύνανται να προσέλθουν αυτοπροσώπως μπορεί να προσέλθει τρίτο άτομο που να έχει εξουσιοδότηση του δικαιούχου μετά γνησίου υπογραφής.