ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟ BIALYSTOK ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACΤ III (2014-2020) ΜΕ ΤΙΤΛΟ URB-EN PACT

Alt
11 Φεβ 2020 11:29 AM

 

   Συνάντηση όλων των εταίρων του προγράμματος URBACΤ III (2014-2020) με τίτλο URB-EN PACT της Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε από 4/2 μέχρι 6/2 στο Bialystok της Πολωνίας. Οι εργασίες της συνάντησης αφορούσαν τον απολογισμό της 1ης φάσης του προγράμματος και την προετοιμασία για τη 2η φάση.

   Ο Δήμος Ελευσίνας εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Αναστάσιο Χρηστίδη, προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας και από την κα. Ευαγγελία Μακρή, ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου για Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

   Για τα επόμενα δύο χρόνια (2η φάση του προγράμματος) στόχος θα είναι  η εκπόνηση σχεδίων δράσης για την υλοποίηση τοπικού (για κάθε εταίρο) και βιώσιμου ενεργειακού ισοζυγίου για την παραγωγή ενέργειας  κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην περίπτωση παραγωγής ενέργειας από συμβατικές πηγές οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου να αντισταθμίζονται με απορρόφησή τους. Με την υλοποίηση αυτών των σχεδίων δράσης, οι πόλεις/εταίροι του προγράμματος πρέπει το αργότερο μέχρι το 2050  να καταστούν περιοχές μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (NET ZERO ENERGY).

   Το πρόγραμμα URB-EN PACT θα ενώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της κυκλικής οικονομίας, ιδιαίτερα τους καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον ενεργειακό κύκλο, εντός και γύρω από τις μητροπολιτικές περιοχές των πόλεων /εταίρων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος NET ZERO ENERGY.