ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

Alt
21 Ιαν 2020 2:47 PM

 

Ξεκίνησαν στις 20 Ιανουαρίου 2020 οι εργασίες για την αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, κατόπιν της προαπαιτούμενης άδειας από την Περιφέρεια Αττικής η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4979/31/12/2019.
Το έργο θα εκτελεστεί μέσω παράλληλου δικτύου και θα εξυπηρετήσει τους παρόδιους ιδιοκτήτες, καθώς στην συγκεκριμένη οδό δεν υπήρχε κατασκευασμένο δευτερεύων δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Με το έργο αυτό θα αντιμετωπιστεί ένα πολύ δύσκολο τμήμα συνδέσεων, αφού θα παρακαμφθούν τα πολύ πυκνά δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα αντιμετωπιστεί  επιτυχώς το ιδιαίτερα σκληρό ανάγλυφο του εδάφους.
Ακολούθως θα γίνουν οι συνδέσεις των παρόδιων ιδιοκτησιών στο αποχετευτικό σύστημα.