ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 8ης & 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Alt

Εκτίθενται στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, οδός Ευελπίδων (κτίριο 6, ισόγειο), τα πρακτικά των εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023, μαζί με τους πίνακες αποτελεσμάτων (συνδυασμών και υποψηφίων) αυτής, του ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ επί πέντε (5) ημέρες, ήτοι από 21/11/2023 έως 25/11/2023.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ