ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΚΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ (13) ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ