ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Alt

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΚΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ (13) ΘΕΣΕΩΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ