ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2024 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Alt

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), καλείστε την Πέμπτη 01.02.2024 και ώρα 18:30 στην δια ζώσης 1η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ελευσίνας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 643/69472/24-9-2021, αρ. 94/8050/26.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ, για να συζητήσουμε στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ορισμός αντιπροέδρου ως αναπληρωτή του προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Ελευσίνας

2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μετάδοσης μουσικής μουσικών οργάνων, για το κατάστημα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ, με τον διακριτικό τίτλο SALOOM KOOKAH, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 9, στην Ελευσίνα.

3. Σύμφωνη γνώμη στην εισήγηση του προέδρου ΣΚΕ για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στο Κοιμητήριο της Δ.Ε Ελευσίνας

4. Σύμφωνη γνώμη στην εισήγηση του προέδρου ΣΚΕ για την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων που αφορούν την περιοχή "Καλυμπάκι"

 

Στο πέρας της συνεδρίασης, τα μέλη του συμβουλίου θα δεχτούν συμπολίτες μας για αναφορά προβλημάτων.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΠΕΠΠΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ