ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2024 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Alt

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), καλείστε την Τρίτη 06.02.2024 και ώρα 19:00΄ στην δια ζώσης 1η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Mαγούλας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 643/69472/24-9-2021, αρ. 94/8050/26.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ, για να συζητήσουμε στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός μέλους ως αναπληρωτής του προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Μαγούλας.

Στο πέρας της συνεδρίασης, τα μέλη του συμβουλίου θα δεχτούν συμπολίτες μας για αναφορά προβλημάτων.


              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ