ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΔΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Alt
22 Ιαν 2020 1:29 PM

 

«Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση 2020 του ΣΔΚ Ελευσίνας»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10  καλείστε την Πέμπτη 23.1.2020 και ώρα 19:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ελευσίνας (Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος - 2ος όροφος) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί προτάσεως για αντικατάσταση πεζοδρομίων οδού Δήμητρος.

2. Γνωμοδότηση επί προτάσεως για προσβασιμότητα στις στάσεις για ΑΜΕΑ.

3. Γνωμοδότηση επί προτάσεως για οδοσήμανση (φανάρι για πεζούς) επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, έμπροσθεν του καταστήματος LIDL.

4. Ενημέρωση για ανταποδοτική ανακύκλωση.

5. Ενημέρωση για το πρόγραμμα pilot cities από εκπρόσωπο της Eleusis 2021.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ