ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Alt
02 Δεκ 2019 9:55 AM

 

Συνεδριάζουν σήμερα τα Συμβούλια Κοινότητας Ελευσίνας και Μαγούλας με θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου για το 2020. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόσκληση που  έχει εκδωθεί για κάθε συνεδρίαση: 


«Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση 2019 του ΣΚ Ελευσίνας»  


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 καλείστε να προσέλθετε στην 5η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ελευσίνας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος 2ος ορ.) τη Δευτέρα 02.12.19 και ώρα19:00 μ.μ. για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
«Εισήγηση και υποβολή προτάσεων επί του Τεχνικού Προγράμματος του ΔήμουΕλευσίνας, έτους 2020 συμφ. με το αρ.86 παρ. 4 του Ν.3852/10»

Ο πρόεδρος: Γιαννίκος Ιωάννης

 

«Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση 2019 του ΣΚ Μαγούλας»      


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 καλείστε να προσέλθετε στην 2η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαγούλας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μαγούλας (Ηρ. Πολυτεχνείου 2) τη Δευτέρα 02.12.19 και ώρα19:00 μ.μ. για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
«Εισήγηση και υποβολή προτάσεων επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020 συμφ. με το αρ.86 παρ. 4 του Ν.3852/10»


Η πρόεδρος: Στάμου Σοφία