Χορήγηση αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου και πρόσθετου xώρου λόγω covid-19 από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Alt
05 Ιουν 2020 10:59 AM

Παρακαλείσθε όπως εντός δεκαημέρου από την λήψη του παρόντος εγγράφου, να προσέλθετε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας και να  καταθέσετε σχετική αίτηση περί άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και πρόσθετου χώρου λόγω covid-19  του καταστήματός σας,  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από σχεδιάγραμμα του χώρου που θα καταλάβετε από το κοινόχρηστο.

Τέλος  σας κάνουμε γνωστό ότι η χρήση κοινοχρήστου χώρου ( κύριου & πρόσθετου )  χωρίς την προβλεπόμενη από τον δήμο άδεια, θεωρείτε από τον νόμο αυθαίρετη και επιφέρει πρόστιμο . 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΖΑΦΕΡΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ