Χορήγηση Βεβαίωσης Αδυναμίας Μετακίνησης λόγω των καιρικών φαινομένων

Alt
18 Φεβ 2021 9:02 AM

Παρακαλούμε, όποιος πολίτης επιθυμεί βεβαίωση για την δικαιολόγηση της απουσίας του από την εργασίας του λόγω χιονόπτωσης και αποκλεισμού, να καταθέσει αίτηση στο πρωτόκολλο ή να αποστείλει e-mail προς τον Δήμο μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση: grdim@elefsina.gr το οποίο εκτός από το αίτημα να περιέχει και τα παρακάτω στοιχεία:

✅Ονοματεπώνυμο

✅Πλήρη διεύθυνση κατοικίας

✅Τηλέφωνο επικοινωνίας

✅Ημερομηνίες απουσίας από την εργασία.

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail που θα δηλωθεί.