# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
51 19 Ιαν 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Συμβόλαια Συντήρησης - Τεχνική υποστήριξη-αναβάθμιση λογισμικού και εκπαίδευση Δήμου Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ: 154177

Package icon Λήψη anavathmisi logismikou.zip (10.04 MB)
52 14 Ιαν 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΣΗΔΗΣ: 154001

Package icon Λήψη mixanografisi.zip (14.8 MB)
53 14 Ιαν 2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ( Α.Ε.Κ.Κ. )

ΕΣΗΔΗΣ: 145983

Package icon Λήψη diaxeirisi apovliton.zip (5.05 MB)
54 15 Δεκ 2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή νέου χώρου πολιτισμού στο Ο.Τ 162 επί της οδού Δαρδανελίων της ΔΕ Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ: 185574

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού ( σχέδια και τεύχη) διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέσω της υπηρεσίας WETRANSFER σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό συστήματος 185574

Package icon Λήψη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ162 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ.zip (61.07 MB)
55 01 Δεκ 2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα της Υπηρεσίας

ΕΣΗΔΗΣ: 144254

Package icon Λήψη Lipantika.zip (5.54 MB)
56 17 Νοε 2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ( Α.Ε.Κ.Κ. )

ΕΣΗΔΗΣ: 143413

Package icon Λήψη Apovlita.zip (5.44 MB)
57 16 Νοε 2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΗΔΗΣ: 142547

Package icon Λήψη Printers.zip (14.61 MB)
58 01 Νοε 2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΕΣΗΔΗΣ: 141809

Package icon Λήψη Sakoules.zip (7.58 MB)
59 20 Αυγ 2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Package icon Λήψη Ηλεκτρολογικό υλικό Μαγούλα.zip (978.77 KB)
60 08 Ιουλ 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ. Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Package icon Λήψη Εργο ομβριων αεροδρομιο.zip (5.66 MB)