# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
11 11 Ιουλ 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού τύπου rooftop για τις ανάγκες του Δήμου Ελευσίνας

Package icon Λήψη Klimatistiki Monada.zip (1.48 MB)
12 26 Ιουν 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων του δημοτικού Κ.Δ.Α.Υ. του Δήμου Ελευσίνας με ενσωμάτωση ανταλλακτικών

ΕΣΗΔΗΣ: 197000

Package icon Λήψη Syntirisi KDAY.zip (1.54 MB)
13 23 Ιουν 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΣΗΔΗΣ: 196228

Package icon Λήψη Mikrokinitikotita.zip (2.05 MB)
14 16 Ιουν 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού G.P.S.οχημάτων Καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ: 196115

Package icon Λήψη Syntirisi G.P.S.zip (1.35 MB)
15 09 Ιουν 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, των δικύκλων, των μηχανημάτων έργου και των μη αυτοκινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ελευσίνας, για τα έτη 2023 και 2024

ΕΣΗΔΗΣ :195296

Package icon Λήψη Syntirisi Ochimaton.zip (1.7 MB)
16 08 Ιουν 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης και αναβάθμισης λογισμικών του Δήμου Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ 195211

Package icon Λήψη Syntirisi Logismikou.zip (1.33 MB)
17 06 Ιουν 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & φιλοξενίας αδέσποτων ζώων του Δήμου Ελευσίνας
ΕΣΗΔΗΣ 195347
Package icon Λήψη Zoa.zip (1.35 MB)
18 06 Ιουν 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, επισκευής και συντήρησης των υπόγειων κάδων του Δήμου Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ: 195175
Package icon Λήψη Syntirisi Kadon.zip (1.58 MB)
19 02 Ιουν 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ανακαίνιση υπαρχόντων ΚΕΠ (εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κ Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0)

Package icon Λήψη KEP.zip (9.46 MB)
20 26 Μάιος 2023 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Επαναληπτική Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με τίτλο: α) Προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανικών μερών, υπερκατασκευών κλπ) απαραίτητων στο Δημοτικό συνεργείο για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, δικύκλων, και μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου και β) Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μη αυτοκινούμενα μηχανήματα του Δήμου Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ: 193882

Package icon Λήψη Antallaktika.zip (1.84 MB)