Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει στο πρόγραμμα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά

Alt
20 Ιαν 2022 10:36 AM

Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει στο πρόγραμμα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά (ΚΥΑ υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/215028-12-2021, ΦΕΚ 6302/τ.Β/29-12-2021).

Οι πολίτες που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να υποβάλουν αίτημα για επανασύνδεση της παροχής τους, εφόσον αυτή αφορά στην κύρια κατοικία τους.

Βασική προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος είναι να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31-12-2021 και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15-02-2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ελευσίνας.

Δείτε την Αίτηση ΕΔΩ