Ο Δήμος Ελευσίνας «στην πόρτα σας»: Περισυλλογή Χριστουγεννιάτικων δέντρων

Alt
07 Ιαν 2022 9:31 AM

Μετά και την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου, ο Δήμος Ελευσίνας πραγματοποιεί δράση περισυλλογής χριστουγεννιάτικων δέντρων από τις κατοικίες των πολιτών του Δήμου μας.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας αλλά και με γνώμονα την ανακύκλωση, ο Δήμος Ελευσίνας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, προτίθεται να περισυλλέξει τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα, προκειμένου να οδηγηθούν σε κομποστοποίηση και να επαναχρησιμοποιηθούν, ως λίπασμα.

Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Ελευσίνας εφαρμόζει πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης πρασίνου που περιλαμβάνει την πλήρη καθετοποίηση των εργασιών συντήρησης, αποκομιδής και λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) πρασίνου.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πράσινα απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου, αλλά και από τις ιδιωτικές των δημοτών συλλέγονται και αποκομίζονται χωριστά προς κομποστοποίηση.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούμε τους δημότες οι οποίοι την περίοδο των γιορτών προμηθεύτηκαν φυσικό (καλλιεργημένο) έλατο να έρθουν σε συνεννόηση με τη Δ/νση Καθαριότητας, προκειμένου να διενεργήσει την αποκομιδή των ελάτων.

Οι δημότες μπορούν να ενημερώνουν για τον χρόνο και το σημείο εναπόθεσης στα τηλέφωνα 2105543506 εσωτ. 500 ή 513, καθώς και στο e-mail: synpras@elefsina.gr

Όπως και όλα τα απόβλητα από τις εργασίες πρασίνου (χόρτα, γκαζόν, φύλλα, κλαδιά, κλπ) κρίνεται αναγκαία και συμφέρουσα η χωριστή αποκομιδή των ελάτων σαν προδιαλεγμένα πράσινα απόβλητα και η υπαγωγή τους σε ρεύμα κομποστοποίησης, ως επιβάλλει η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων.

Επιπλέον κάθε χρόνο, μέρος του παραγόμενου από τα πράσινα απόβλητα του Δήμου κομπόστ διατίθεται δωρεάν και συσκευασμένο στους δημότες προς ιδιωτική χρήση ως εδαφοβελτιωτικό.