3 χρόνια λειτουργίας "κλείνει" ο Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας

Alt
18 Μάιος 2022 11:44 AM
Κατηγορία: Πρόνοια

Ο «Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας» του Δήμου Ελευσίνας στις 6 Μαΐου 2022 συμπλήρωσε τρία χρόνια λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, εξυπηρετήθηκαν συνολικά 417 γυναίκες, θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων.

Την ίδια χρονική περίοδο πραγματοποιήθηκαν 315 δράσεις δικτύωσης με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των γυναικών.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 33 δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών ή/και των πολλαπλών διακρίσεων, τη μηδενική ανοχή της βίας και την έμπρακτη κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός αποτέλεσε για τις γυναίκες που απευθύνθηκαν σε αυτόν, το «καταφύγιο», στο οποίο αναζήτησαν τη χαμένη τους αξιοπρέπεια, την ίση μεταχείριση και την αποδοχή στην καθημερινή τους ζωή.

Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού συνεχίζουν να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, τηρώντας παράλληλα το απόρρητο της διαδικασίας, ώστε οποιαδήποτε γυναίκα που είναι θύμα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων να νιώθει ότι «δεν είναι μόνη, δεν είναι η μόνη».