ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από bist.v on 26 Ιουν 2019 8:17 AM

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Αντιπ

Από Anonymous (χωρίς επαλήθευση) on 25 Ιουν 2019 1:27 PM

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Αντιπ

Από admin on 20 Μάιος 2019 9:00 AM

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτήματος Σοφίας χήρας Παναγιώτη Σβολάκη προκηρύσσει τη χορήγηση εικοσιπέντε (25) υποτροφιών, για τ

Από admin on 03 Απρ 2019 10:28 AM

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών εγκύκλ

Από Anonymous (χωρίς επαλήθευση) on 25 Ιουν 2019 2:25 PM

 Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΩΝ

Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Από admin on 12 Ιουν 2019 1:59 PM

Σήμερα η 5η ημέρα του Λαογραφικού Φεστιβάλ 2019 - Θεατρική παράσταση του Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας "Η τελετή" του Παύλου Μάτεσ

Από admin on 24 Απρ 2019 10:06 AM

Δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η με αρ.73/2019 θετική γνωμοδότηση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στη θ