Στο πρόγραμμα «Ανακύκλωση στις Λαϊκές Αγορές της Αττικής» συμμετέχει ο Δήμος Ελευσίνας

Alt
27 Απρ 2022 1:36 PM
Κατηγορία: Πόλη

Ενημέρωση, γνώση & επιβράβευση

Στο ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ενιαίο Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) συμμετέχει ο Δήμος Ελευσίνας.

Το πρόγραμμα αφορά στην προώθηση της ανακύκλωσης, της ξεχωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και την εφαρμογή κανόνων της κυκλικής οικονομίας.

Κεντρικό μήνυμα του προγράμματος είναι το «Δώσε αξία στα σκουπίδια σου» και η δράση υλοποιείται στις λαϊκές αγορές του Δήμου μας, σε συνεργασία με επαγγελματίες και παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Ένα κινητό «πράσινο σημείο» του ΕΔΣΝΑ θα βρίσκεται στις λαϊκές αγορές, μαζί με ομάδα εκπαιδευμένων προωθητών, οι οποίοι θα αναλάβουν μεταξύ άλλων:

• Να προβάλουν τα οφέλη της ανακύκλωσης

• Να ενημερώσουν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε εύκολα να ανακυκλώσουμε

• Να δώσουν τη δυνατότητα εγγραφής σε πρόγραμμα επιβράβευσης και ανταπόδοσης

• Να ενημερώσουν για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων μέσω της χρήσης των καφέ κάδων αλλά και να μοιράσουν δωρεάν πιστοποιημένο κομπόστ που παράγει η ΕΔΣΝΑ, μετά από επεξεργασία πράσινων απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 εβδομάδες και ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου.

Για τη συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου ανέφερε: «Η ανακύκλωση έχει πολλαπλά οφέλη για όλους. Για τον καθένα ξεχωριστά αλλά και τον Δήμο μας συνολικά. Αναβαθμίζει το περιβάλλον που ζούμε, την ποιότητα ζωής μας αλλά και την οικονομία, αφού η ενίσχυση της ανακύκλωσης σημαίνει λιγότερα χρήματα των πολιτών στη διαχείριση των σκουπιδιών του Δήμου. Με τη συμμετοχή όλων, μπορούμε να αλλάξουμε τις μέχρι τώρα συνήθειές μας και να υιοθετήσουμε μία νέα, περιβαλλοντικά φιλικότερη στάση ζωής».