Οριστικός ανάδοχος για το έργο «Αναπλάσεις στη Δ.Ε. Ελευσίνας»

Alt
02 Αυγ 2022 2:09 PM
Κατηγορία: Πόλη

Προς ανάπλαση Ιερά Οδός, Ωκεανίδων, Κανελλοπούλου & Παγκάλου

Οριστικό ανάδοχο για το τμήμα του έργου «Αναπλάσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας» που αφορά στις οδούς: Ιερά Οδός – Ωκεανιδών – Κανελλοπούλου – Παγκάλου, ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας και περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης των παραπάνω οδών, στο πλαίσιο της μελέτης «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023».

Σημειώνεται, πως τον Μάρτιο του 2022 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 1261/Β/17.3.2022) η ΚΥΑ για την έγκριση της Οριστικής Μελέτης Ανάπλασης του Δήμου Ελευσίνας, με την οποία ο Δήμος αποκτά για πρώτη φορά ολοκληρωμένη μελέτη αναπλάσεων και κινητικότητας, η οποία εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βαδισιμότητας και περιλαμβάνουν νέο, εύχρηστο ποδηλατόδρομο, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, νέες θέσεις στάθμευσης, κατασκευές κυκλικών κόμβων και νησίδων, διαμόρφωση και απόκτηση χώρων πρασίνου καθώς και αντικατάσταση οδοφωτισμού από Led.

Στον ανωτέρω σχεδιασμό έχουν προβλεφθεί παρεμβάσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑΜΕΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα 20 εκ. ευρώ που εξασφάλισε η Δημοτική Αρχή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

O Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανάσιος Μαυρογιάννης δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό για το έργο της ανάπλασης, γνωρίζαμε και τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τον όγκο της δουλειάς στον οποίο έπρεπε να ανταποκριθούμε. Σήμερα με την κήρυξη του οριστικού αναδόχου για την Α’ φάση του έργου της ανάπλασης, όσοι εργαστήκαμε σ’ αυτό το project, που τα βασικά χαρακτηριστικά του ήταν το όραμα, ο σχεδιασμός και η συντονισμένη προσπάθεια, δικαίως αισθανόμαστε ικανοποίηση. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου που προβλέπεται από την μελέτη «Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης 2021» που έχει εκπονηθεί από́ τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από́ εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου μας και σχετική απόφαση του Δημοτικού́ Συμβουλίου Ελευσίνας. Το συγκεκριμένο έργο αφορά την υλοποίηση των παρακάτω τμημάτων: Ιερά Οδός – Ωκεανιδών – Κανελλοπούλου – Παγκαλου. Η μελέτη έχει λάβει την Θετική γνωμοδότηση από το Κεντρικό́ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), απόφαση από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ολοκλήρωση του προ συμβατικού ελέγχου της σύμβασης με τον ανάδοχο θα ξεκινήσουν οι εργασίες αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού έργου της ανάπλασης».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Χωρίς να χάσουμε χρόνο, μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης ανάπλασης, κινήσαμε όλες τις διαδικασίες για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός της πρώτης φάσης του έργου. Το πρώτο τμήμα που θα αναπλαστεί και αφορά στις οδούς Ιερά Οδός – Ωκεανιδών – Κανελλοπούλου – Παγκάλου, θα χρηματοδοτηθεί από τα 20 εκατομμύρια που διεκδικήσαμε και λάβαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις σε ένα μεγάλο τμήμα της πόλης που για χρόνια παρέμενε αναξιοποίητο και δυσλειτουργικό. Η Δημοτική μας Αρχή, από την έναρξη της θητείας, στοχεύει με σοβαρότητα, με μικρές αλλά και μεγάλες παρεμβάσεις, σε ζητήματα που αφορούν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αύξηση της επισκεψιμότητας στον Δήμο μας»