Καθαριότητα

Ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση φθορών από βανδαλισμούς

Καθημερινές και εντατικές είναι οι εργασίες καθαριότητας και πρασίνου σε όλο το εύρος του Δήμου Ελευσίνας, από τους εργαζόμενους των συνεργείων Ελευσίνας & Μαγούλας.

Μικρές, απαραίτητες και στοχευμένες παρεμβάσεις για μία καθαρή, ευπρεπισμένη και πιο λειτουργική πόλη, εκτελούνται καθημερινά, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και αφορούν σε καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων, συντηρήσεις πρασίνου, φυτεύσεις και επισκευές.

διαβάστε περισσότερα

Η «μάχη» με την καθημερινότητα για τα συνεργεία του Δήμου μας, σε Ελευσίνα και Μαγούλα, είναι σταθερή και συντονισμένη.

Στόχος παραμένει πάντα η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους πολίτες, κάτι για το οποίο εργάζονται απρόσκοπτα οι υπάλληλοι του Δήμου μας.

διαβάστε περισσότερα
09 Sep 2022 10:06 AM
Alt

Η «μάχη» με την καθημερινότητα για τα συνεργεία του Δήμου μας, σε Ελευσίνα και Μαγούλα, είναι σταθερή και συντονισμένη.

Στόχος παραμένει πάντα η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους πολίτες, κάτι για το οποίο εργάζονται απρόσκοπτα οι υπάλληλοι του Δήμου μας.

διαβάστε περισσότερα

Με σεβασμό στους πολίτες και τις καθημερινές ανάγκες σε όλο το εύρος του Δήμου, οι υπάλληλοι των συνεργείων καταβάλλουν καθημερινή προσπάθεια για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς όλους.

διαβάστε περισσότερα
Alt

Με σεβασμό στους πολίτες και τις καθημερινές ανάγκες σε όλο το εύρος του Δήμου, οι υπάλληλοι των συνεργείων καταβάλλουν καθημερινή προσπάθεια για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς όλους.

διαβάστε περισσότερα
Alt

Με σεβασμό στους πολίτες και τις καθημερινές ανάγκες σε όλο το εύρος του Δήμου, οι υπάλληλοι των συνεργείων καταβάλλουν καθημερινή προσπάθεια για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς όλους.

διαβάστε περισσότερα
18 Jul 2022 12:37 PM
Alt

Εκτεταμένες και καθημερινές είναι οι εργασίες καθαριότητας και πρασίνου από τα συνεργεία του Δήμου μας σε Ελευσίνα και Μαγούλα.

Ο Δήμος Ελευσίνας, στο πλαίσιο της καθημερινής και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες, προβαίνει στην ενημέρωση τους για τις καθημερινές ή/και εβδομαδιαίες εργασίες που πραγματοποιούνται σε όλο το εύρος της Ελευσίνας και της Μαγούλας, τόσο για τη γνώση των προγραμματισμένων και εκτελεσθέντων ενεργειών όσο και για τον ενδεχόμενο εντοπισμό οποιονδήποτε επισημάνσεων από τους πολίτες, οι οποίες και συμβάλλουν τα μέγιστα στο έργο του Δήμου.

διαβάστε περισσότερα
Alt

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι καθαρισμοί των οικοπέδων στον Δήμο Ελευσίνας.

Την τρέχουσα περίοδο, μέσω του τμήματος καθαριότητας πραγματοποιούνται καθαρισμοί ιδιόκτητων οικοπέδων, για τα οποία και είχαν σταλεί σχετικές επιστολές, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες.

Με την πάροδο της -από του Νόμου- προθεσμίας υποχρεωτικού καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων, ο Δήμος όφειλε να παρέμβει αυτεπαγγέλτως, όπως και έκανε, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

διαβάστε περισσότερα
04 Jul 2022 12:39 PM
Alt

Με νέο φορτηγό απορριμματοφόρο ενισχύεται το τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας.

Το εν λόγω όχημα τύπου SCANIA θα αξιοποιηθεί στη μάχη της καθημερινότητας, ενισχύοντας τον ήδη υπάρχοντα «στόλο» του τμήματος και θα συμβάλλει στην αποκομιδή σκουπιδιών, μπαζών και κλαδιών.

Αξίζει να αναφερθεί, πως το φορτηγό όχημα αποτελεί ευγενική δωρεά της ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν σχετικής επιστολής που απεστάλη από τον Δήμαρχο Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου.

διαβάστε περισσότερα
22 Jun 2022 12:45 PM
Alt

Με σεβασμό στους πολίτες και τις καθημερινές ανάγκες σε όλο το εύρος του Δήμου, οι υπάλληλοι των συνεργείων καταβάλλουν καθημερινή προσπάθεια για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς όλους.

διαβάστε περισσότερα
21 Jun 2022 11:22 AM