«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 1441260/22.11.23 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ Η Π.Ε. ΜΕ ΑΡ. 1/2023 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΙΦΙ Δ.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ