ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Μη.Μ.Ε.Δ.

Alt
02 Ιουλ 2019 10:26 AM
Κατηγορία: Οικονομικά

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1414/2018 Απόφασης με θέμα: «Κατάρτιση,
τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)
της παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Γιά πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

Σχολιάστε

CAPTCHA
Η ερώτηση γίνεται για την αποφυγή του spam
Image CAPTCHA
Γράψτε τους χαρακτήρες της εικόνας.