ΚΛΗΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΑΣΗΣ 2025

Alt

Σύνταξη στρατολογικού πίνακα στρατευσίμων της κλάσης 2025 για τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2004

Πληροφορίες