Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος Σοφίας Σβολάκη 2018-2019

Alt
20 Μάιος 2019 9:00 AM
Κατηγορία: Παιδεία

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτήματος Σοφίας χήρας Παναγιώτη Σβολάκη προκηρύσσει τη χορήγηση εικοσιπέντε (25) υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε σπουδαστές και φοιτητές τέκνα απόρων δημοτών του Δήμου Ελευσίνας. Η υποτροφία χορηγείται άπαξ και είναι ύψους χιλίων (1.000) ευρώ η καθεμία.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν:
α) Τέκνα Δημοτών Ελευσίνας
β) Σπουδαστές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας
γ) Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000€ προσαυξανόμενο κατά 500€ για κάθε προστατευόμενο μέλος, με επιπλέον προσαύξηση κατά 500€ για κάθε ανάπηρο μέλος με ποσοστά αναπηρίας 80 και άνω.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ειδικό  έντυπο-αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω  δικαιολογητικά:
Α) Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
Β) Βεβαίωση σπουδών από τη γραμματεία της σχολής στην οποία φοιτούν
Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Δ) Εκκαθαριστικό Εφορίας και Φορολογική Δήλωση για το τρέχον και το προηγούμενο φορολογικό έτος από την υποβολή της αίτησης
Ε) Σε περίπτωση αναπηρίας γνωμάτευση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Ελευσίνας  Χατζηδάκη και Δήμητρος (2ος όροφος) έως τις 30/06/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τσουκαλάς Γεώργιος

Σχολιάστε

CAPTCHA
Η ερώτηση γίνεται για την αποφυγή του spam
Image CAPTCHA
Γράψτε τους χαρακτήρες της εικόνας.