Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση 2024 του Συμβουλίου Κοινότητας Ελευσίνας

Alt
Κατηγορία: Πόλη

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), καλείστε την Παρασκευή 01.03.2024 και ώρα 18:30΄ στην δια ζώσης 2η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ελευσίνας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 643/69472/24-9-2021, αρ. 94/8050/26.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ, για να συζητήσουμε στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, στο κατάστημα SIGMA LUXURY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με τον διακριτικό τίτλο ELUX, με αντικείμενο (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), το οποίο βρίσκεται στην οδό ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1, στην Ελευσίνα.
2. Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, στο κατάστημα ΧΛΙΒΕΡΟΣ ΙΚΕ, με τον διακριτικό τίτλο Η ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, με αντικείμενο (ΤΑΒΕΡΝΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ), το οποίο βρίσκεται στην οδό ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 9, στην Ελευσίνα

Στο πέρας της συνεδρίασης, τα μέλη του συμβουλίου θα δεχτούν συμπολίτες μας για αναφορά προβλημάτων.

 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕΠΠΑΣ