Δράσεις & Εκδηλώσεις

Από admin on 06 Απρ 2019 7:53 AM

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας σε συνεργασία με την ένωση «Μαζί για το Παιδί», π