Απομακρύνονται τα εγκαταλελειμμένα οχήματα σε Ελευσίνα και Μαγούλα

Alt
04 Αυγ 2022 8:50 AM
Κατηγορία: Πόλη

Οριστικό ανάδοχο για τη συγκομιδή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας.

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής των οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένα, εντός των ορίων της Ελευσίνας και της Μαγούλας.

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου είτε μετά από καταγγελία δημότη.

Για να χαρακτηριστεί ένα όχημα εγκαταλελειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

• να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.

• να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.

• να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Εάν συντρέχει μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο έγγραφο, που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο.

Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών και ενημερώνεται με σχετική επιστολή για την απομάκρυνση του. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα είναι ένα ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης. Με τη Δημοτική Αστυνομία έχουμε εντοπίσει και έχουμε αποστείλει προειδοποιητικές ενημερώσεις για την απομάκρυνσή τους, πριν ξεκινήσει η περισυλλογή όσων έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένα, καθώς και καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και αποτελούν εστίες μόλυνσης».