Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και μελών σε Οικονομική Επιτροπή - Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Alt
11 Ιαν 2022 8:45 AM
Κατηγορία: Πόλη

Ολοκληρώθηκαν, την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, οι διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέχτηκε ομόφωνα ο Δημοτικός Σύμβουλος, Παύλος Κουκουναράκης, ο οποίος και διαδέχτηκε τον Γιώργο Ηλιόπουλο, που θήτευσε σχεδόν δύο χρόνια στη θέση του Προέδρου Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η Ρεντούμη Βαρβάρα και Γραμματέας ο Λιάσκος Δημήτρης.

Στη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά την παραίτηση του Βιλλιώτη Νικόλαου, ορίζεται ο Ηλιόπουλος Γιώργος.

Παράλληλα, στη νέα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, προεδρεύει ο Δήμαρχος, Αργύρης Οικονόμου και στις θέσεις των ορισμένων Αντιδημάρχων, ο Αθανάσιος Μαυρογιάννης και ο Μενέλαος Μίχας.

Ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι:

Ηλιόπουλος Γιώργος (Δημοτική Αρχή)

Παππάς Λεωνίδας (Δημοτική Αρχή)

Τσάτσης Δημήτρης (Ενωτικός Συνδυασμός)

Κώνστας Κώστας (Λαϊκή Συσπείρωση)

Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι:

Κάβουρα Στέλλα (Δημοτική Αρχή)

Άνθη Εύη (Δημοτική Αρχή)

Ανδρώνης Χαράλαμπος (Ενωτικός Συνδυασμός)

Αλεξανδρόπουλος Αντώνης (Λαϊκή Συσπείρωση)

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προεδρεύει ο Δήμαρχος, Αργύρης Οικονόμου και στις θέσεις των ορισμένων Αντιδημάρχων η Άνθη Εύη και η Κάβουρα Στέλλα.

Ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι:

Βιλλιώτης Νικόλαος (Δημοτική Αρχή)

Στραϊτούρη Ζωή (Δημοτική Αρχή)

Οικονόμου Δέσποινα (Ενωτικός Συνδυασμός)

Κώνστας Κώστας (Λαϊκή Συσπείρωση)

Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι:

Μίχας Μενέλαος (Δημοτική Αρχή)

Τατάκης Φώτης (Δημοτική Αρχή)

Παραδείση Κούλα (Ενωτικός Συνδυασμός)

Αλεξανδρόπουλος Αντώνης (Λαϊκή Συσπείρωση)

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, Αργύρης Οικονόμου: «Στα δύο χρόνια που πέρασαν, σε εποχή πανδημίας και οι δύο επιτροπές επετέλεσαν σημαντικό έργο και οφείλουν να αποδοθούν τα εύσημα στους Προέδρους και τα μέλη. Η ανάληψη της Προεδρίας των Επιτροπών από εμένα, θέλει να καταδείξει την απόλυτη στόχευση της Δημοτικής Αρχής στην προώθηση του έργου, ενώ η στελέχωση τους από τα εν λόγω μέλη έγινε σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των αιρετών αλλά κυρίως, ώστε να είναι και τα δύο σε πλήρη λειτουργία, χωρίς κωλύματα, όπως συνέβη κατά τα προηγούμενα χρόνια».