Απολογισμός δράσης «Εκπαιδευτική Βαλίτσα ΓΗ 2030» σε Δημοτικά Σχολεία Ελευσίνας & Μαγούλας

Alt
07 Απρ 2022 8:54 AM
Κατηγορία: Περιβάλλον

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» σε 4 Δημοτικά Σχολεία της Ελευσίνας και της Μαγούλας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URB EN PACT.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας και του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Συμμετέχοντες στην δράση:

• 1ο ΔΣ Ελευσίνας 25/11-1/12

• 5ο ΔΣ Ελευσίνας 18/11-24/11

• 8ο ΔΣ Ελευσίνας 2/12 – 8/12

• 3ο ΔΣ Μαγούλας 9/12 – 15/12

Συνολικός αριθμός μαθητών που συμμετείχαν: 910

Υπεύθυνη προγράμματος ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ :

• Γεωργία Δημητροπούλου, Επικεφαλής ΕΚΕ & Σχέσεων με τοπικές κοινωνίες Ν. Ελλάδος - ΕΛΠΕ ΑΕ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και η δημιουργία πρεσβευτών (ambassadors) για τη διάχυση των Στόχων στο ευρύ κοινό. Η εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030 φέρνει τους ΣΒΑ στο επίπεδο της καθημερινότητας των παιδιών.

Αποτελεί διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τη διδακτέα ύλη, καθώς τα θέματα που πραγματεύεται έχουν σχετική θεματολογία. Στοχεύει καταρχάς στη γνώση, στην ουσιαστική διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, προκειμένου να αναλάβουν ενεργό δράση.

Αλληλοεπιδρώντας με έννοιες που συνδέονται με τους Στόχους, μπορούν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές δράσεις και να εντοπίσουν τη δική τους ευθύνη, ώστε να συμβάλουν στο κοινό όραμα για τη ΓΗ του 2030. Το εκπαιδευτικό υλικό ΓΗ 2030 παρουσιάζει τους Στόχους με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνονται δράσεις για όλες τις ηλικίες.

Με άξονα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε τάξης και την ωριμότητα κάθε ηλικίας, ένα σχολείο μπορεί να μοιράσει τους Στόχους σε διαφορετικές τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η βαλίτσα περιλαμβάνει 17 στρογγυλές σελίδες που κατάλληλα τοποθετημένες δημιουργούν μια υδρόγειο, ένα τρισδιάστατο, στην ουσία, βιβλίο. Στην κάθε σελίδα, από τη μια πλευρά της παρουσιάζεται ο Στόχος ενώ από την άλλη η Δράση που συνδέεται με τον Στόχο και προτείνεται ως δραστηριότητα για τους μαθητές.

Ο κάθε Στόχος εισάγεται «εννοιολογικά» με ένα ρήμα-ενέργεια που δηλώνει το κεντρικό νόημα του κάθε Στόχου και κάθε ρήμα αποτελεί αφορμή για να ξεκινήσει συζήτηση, η οποία εμπλουτίζεται και καθοδηγείται από το συνοδευτικό υλικό (εικονογράφηση του κάθε Στόχου, έντυπα οδηγιών για τον εκπαιδευτικό, προτεινόμενες δραστηριότητες, συνοδευτικά αντικείμενα).

Έντυπα οδηγιών

Απευθύνονται στον εκπαιδευτικό και εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό στην τάξη.

Συνοδευτικά αντικείμενα

Κάθε Στόχος συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό αντικείμενο, το οποίο είτε αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα μικρής διάρκειας είτε είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της προτεινόμενης δράσης στη Σελίδα Δράσης. Όλα τα συνοδευτικά αντικείμενα βρίσκονται στο διάφανο κουτί/βάση του βιβλίου ΓΗ 2030.

Στο Έντυπο Οδηγιών για κάθε Στόχο υπάρχουν προτάσεις για το πώς να χρησιμοποιηθούν τα συνοδευτικά αντικείμενα.

Η εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030 είναι μια πρωτοβουλία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNRIC) και σε συνεργασία με την AMKE ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ. Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τους εκπαιδευτικού υλικού έγινε από την εικαστικό και αρχιτέκτονα Χαρά Μαραντίδου (mulo creative lab).