Ημερίδα: Ελευσίνα Έξυπνη Πόλη

Alt
26 Οκτ 2020 11:56 AM
Κατηγορία: Κοινωνία

Ημερίδα στα πλαίσια της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΕΜΠ για την «Έξυπνη Πόλη» μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/10 με την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αραβώση και Startup επιχειρήσεων, με θέμα «Ελευσίνα-Έξυπνη Πόλη».

Το θέμα των Έξυπνων Πόλεων αποτελεί την πρόκληση του 21ου αιώνα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και προς την κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Ελευσίνας έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, μέσα από την ενσωμάτωση και χρήση των ψηφιακών και άλλων τεχνολογιών, με την προγραμματική σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος με το ΕΜΠ.

Στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Ελευσίνας ανέφερε ότι «στην Ελλάδα αναμένεται τα επόμενα χρόνια, η ανάγκη μετάβασης σε ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης που θα στηρίζεται στον τριτογενή τομέα, με πυρήνα την πολιτιστική ανάπτυξη, τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης, την πράσινη και καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Η πόλη μας διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, καινοτόμους επιχειρηματίες και βιομηχανική δραστηριότητα η οποία πρέπει πλέον να αξιοποιήσει τα νέα μοντέλα της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης. Αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ζητούμενο είναι ο Δήμος Ελευσίνας να αποκτήσει συνθήκες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάτοικου για ποιότητα ζωής και περιβάλλον. Ο δεσμός με την πόλη είναι μια έννοια που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες δημοφιλές αντικείμενο μελέτης στο κλάδο της περιβαλλοντικής ψυχολογίας κι αυτό γιατί συνδέεται με στάσεις, με συμπεριφορές και με ψυχολογικές διεργασίες για τις οποίες σήμερα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά διότι οι δεσμοί έχουν εξασθενίσει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να στοχεύσει ο Δήμος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατ’ αρχήν σε πολιτικές που θα ενισχύσουν την ταυτότητά του και το αίσθημα του ανήκειν σε αυτόν, σε μία πόλη στην οποία αλλάζουν ταχύτατα τόσο το δομημένο περιβάλλον της όσο και οι άνθρωποί της, χρησιμοποιώντας ως ένα ακόμα εργαλείο τις νέες τεχνολογίες»

Στην τοποθέτηση του ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρογιάννης σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αντικείμενο την μετάβαση του Δήμου στην κοινότητα των Έξυπνων Πόλεων, σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα από το οποίο αφενός, δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες θεωρητικές αναζητήσεις και ερευνητικά συμπεράσματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αφετέρου, μέσα από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα θα προκύψει ο οδικός χάρτης, το στρατηγικό σχέδιο για την μετάβαση του Δήμου στην κοινότητα των έξυπνων πόλεων. Σκοπός της προγραμματικής είναι η δημιουργία έξυπνων και αποδοτικών λύσεων προς μια βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία και για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες.»

Μέσα από την συνεργασία μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέχρι σήμερα έχουμε:

  • Πλήρη καταγραφή́́ των υφιστάμενων δομών τεχνολογίας, καθώς και της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του Δήμου Ελευσίνας,
  • Εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Μετάβαση στην κοινότητα των έξυπνων πόλεων,
  • Δημοσίευση δύο ερευνητικών διατριβών των προτεινόμενων συστημάτων σε επιστημονικά διεθνή συνέδρια, στην Τσεχία και στην Αθήνα,  με συμμετοχή́ της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ και της ομάδα έργου του Δήμου Ελευσίνας,
  • Αναζήτηση ανοιχτών προσκλήσεων των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να βρεθεί χρηματοδότηση για αυτές τις δράσεις,
  • Έναρξη ανάπτυξης των τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των πρώτων προτεινόμενων έργων που θα πραγματοποιηθούν. Το πρώτο έργο θεωρούμε ότι θα έχει έναρξη τις αρχές του 2021 και θα αφορά τον τομέα της έξυπνης εκπαίδευσης.

Αυτονόητο είναι λοιπόν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο τρόπος που οι πόλεις μας θα γίνουν πιο λειτουργικές, ανθρώπινες, βιώσιμες και θα δωσουν στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση των υπηρεσιών, των υποδομών και της ποιότητας ζωής γενικότερα.