Παρουσιάστηκε η μελέτη Τουριστικής Στρατηγικής του Δήμου Ελευσίνας

Alt
14 Οκτ 2022 8:40 AM
Κατηγορία: Πολιτισμός

Στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη μελέτη τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Ελευσίνας, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης & Διεθνών Σχέσεων Δημήτρη Παπαγιάνναρο και τον μελετητή και Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Τουριστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς Δρ. Σωτήρη Βαρελά.

Η μελέτη αποτελείται από δυο διακριτές μελέτες: μια μελέτη marketing και μια μελέτη ταυτότητας προορισμού branding.

Κατά τη διαδικασία σύνταξής της, αξιοποιήθηκαν 3 διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις (2 πρωτογενείς με χρήση ερωτηματολογίων και εξόρυξη δεδομένων αναζητήσεων στο διαδίκτυο, 1 δευτερογενής έρευνα), 10 ερευνητικά μοντέλα, 170 ερωτηματολόγια, διαβούλευση με φορείς και επιχειρηματίες της Ελευσίνας, και αρκετές επισκέψεις στο πεδίο.

Πέραν του θεωρητικού μέρους η μελέτη προσφέρει και εφαρμογή - οπτικοποίηση ταυτότητας και branding του προορισμού (λογότυπο, σχεδιαστικά social media, σχεδιαστικά outdoor καμπάνιας, portal, φυλλάδια, καταχωρήσεις κα).

Στόχος του έργου ήταν να αποτελέσει μια συλλογική ερευνητική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό, ντόπιους πολίτες της Ελευσίνας, επισκέπτες, δυνητικούς επισκέπτες, επιχειρηματίες της περιοχής, συλλογικότητες, επισκέπτες του εξωτερικού- χρήστες του διαδικτύου.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης θα αποτελέσουν σημαντικό οδηγό για τον Δήμο Ελευσίνας, στον κρίσιμο τομέα του διαρκώς εναλλασσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου ήδη έχει επιτελεστεί σημαντικό έργο.

Η εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου marketing και branding, προσφέρει σημαντικά οφέλη σε επίπεδο εισερχόμενου τουρισμού και ποιότητας επισκεπτών, ενώ θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του επενδυτικού προφίλ του προορισμού, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αναμφίβολα, η σπουδαιότητα του τουρισμού στην ανάδειξη μίας πόλης και η στρατηγική προσέλκυσης τουριστών είναι μία κρίσιμη και σημαντική διαδικασία, με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της.

Με αυτόν τον γνώμονα, ο Δήμος Ελευσίνας προωθεί την ανάδειξη του τουριστικού του σχεδιασμού, του ορισμού του τουριστικού του προϊόντος και τη δημιουργία μίας σύγχρονης, τουριστικής ταυτότητας της Ελευσίνας και της Μαγούλας.

Αξιοποιώντας κάθε σύγχρονο «εργαλείο», ψηφιακά και έντυπα μέσα προβολής αλλά και δημιουργώντας μία ρεαλιστική μελέτη επικοινωνιακής στρατηγικής, η Ελευσίνα και η Μαγούλα φιλοδοξούν να αποκτήσουν μία ξεχωριστή θέση στον τουριστικό χάρτη της χώρας.