Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια υδραυλικών γερανών απορριμματοφόρων υπογείων κάδων

Alt
30 Δεκ 2021 10:12 AM
Κατηγορία: Πόλη

Τη «μάχη» της καθημερινότητας για μία ολοένα και πιο καθαρή Ελευσίνα και Μαγούλα έρχεται να ενισχύσει η υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια δύο μηχανισμών υδραυλικών γερανών.

Οι εν λόγω γερανοί πρόκειται να τοποθετηθούν σε δύο από τα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας, που διαθέτει ο Δήμος Ελευσίνας, για την αποκομιδή των σκουπιδιών από τους υπόγειους κάδους, που είναι τοποθετημένοι σε όλο το εύρος του Δήμου.

Βασικό πλεονέκτημα του γερανού είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή της κιβωτάμαξας ενός απορριμματοφόρου χωρίς να προκαλούνται προβλήματα ευστάθειας (δεν απαιτείται χρήση ποδαρικών σταθεροποίησης του οχήματος).

Έχει δε επαρκή ανυψωτική ικανότητα σε μεγάλη ακτίνα δράσης και προσφέρει ικανοποιητική ταχύτητα αποκομιδής υπόγειων κάδων με κατάλληλη εργονομία λειτουργία για το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Για την υπογραφή τη σύμβασης, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, ανέφερε: «Γίνεται μία καθημερινή και σκληρή προσπάθεια στο κομμάτι της καθαριότητας στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα και νομίζω πως αυτή μας η προσπάθεια έχει γίνει αντιληπτή από τους συμπολίτες μας. Με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Λεωνίδα Παππά και φυσικά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, που δυστυχώς δεν είναι όσοι θα θέλαμε, φροντίζουμε καθημερινά για τον ευπρεπισμό του Δήμου. Γι’ αυτό άλλωστε, φροντίζουμε να ενισχύουμε στοχευμένα τον «στόλο» αποκομιδής απορριμμάτων, με σκοπό την παροχή των μέγιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες».