Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο ενόψει της προετοιμασίας & λήψης μέτρων για την αντιπυρική περίοδο

Alt
14 Απρ 2022 12:49 PM
Κατηγορία: Πόλη

Συνεδρίασε την Τρίτη 12 Απριλίου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο, για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2022.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου, οι Αντιδήμαρχοι Λεωνίδας Παππάς & Μενέλαος Μίχας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Λιμενάρχης Άγγελός Γραμματέας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Νικόλαος Καστρίτης, η Πορϊσταμένη του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δ. Αττικής, Βασιλεία Σκεμπέ, ο Αντισμήναρχος Δημήτριος Ελένης, η Γ.Γ. του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου Μαρία Αρβανιτάκη – Καρέλου και αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Ελευσίνας.

Τα θέματα που εξετάστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση αφορούσαν στον προγραμματισμό έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο οδικό δίκτυο και η απομάκρυνση των υπολειμμάτων, καθώς και ο καθαρισμός σε εγκαταστάσεις ή/και υποδομές, πλησίον δασικών εκτάσεων, με τη συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας.

Ταυτόχρονα, τέθηκε η ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων αλλά και ο συντονισμός αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «Ιόλαος».

Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα και διαδικασίες υλοποίησης της δράσης οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «Ιόλαος» αλλά και η αξιοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, με δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και με γνώμονα την πρόληψη για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους, ο Δήμος Ελευσίνας απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων για τον καθαρισμό τους, όπως προβλέπει ο νόμος.