Δεκτό το αίτημα του Δήμου για ένταξη της Ελευσίνας και της Μαγούλας στο Ταμείο Ανάκαμψης

Alt
27 Δεκ 2021 12:50 PM
Κατηγορία: Πόλη

Δεκτό έγινε το αίτημα του Δήμου Ελευσίνας που αφορά στην ένταξη της Ελευσίνας και της Μαγούλας στο Ταμείο Ανάκαμψης, για εκπόνηση μελετών, τοπικών πολεοδομικών σχεδίων.

Πιο συγκεκριμένα, με το ΦΕΚ 6046/20.12.21, ο Δήμος Ελευσίνας, μετά από αίτημα που υπεβλήθη μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας, βρίσκεται ανάμεσα στις 136 νέες περιοχές της χώρας για τις οποίες και θα εκπονηθούν μελέτες ΤΠΣ.

Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια καθορίζουν χρήσεις γης, όρους δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθορίζουν και χαρακτηρίζουν το οδικό δίκτυο και είναι προσαρμοσμένα στην κλιματική αλλαγή.

Η εκπόνηση του ΤΠΣ είναι υψίστης σημασίας για τον Δήμο, αφού θα δώσει λύσεις σε χρόνια ζητήματα, ενώ θα συνδράμει στην προώθηση έργων, την αστική ανάπλαση και την περιβαλλοντική προστασία αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

Για την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, δήλωσε: «Είναι μία πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη για την Ελευσίνα και τη Μαγούλα. Μετά και το αίτημα που υπέβαλε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την ένταξη του Δήμου στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μία εξέλιξη δηλαδή, που θα βοηθήσει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ελευσίνας και της Μαγούλας».